Friday, March 2, 2012

നാവിന്‍റെ വീട്ടുകാരന്‍ 


വിരുന്നു വന്ന വാക്കുകള്‍ നാവിന്‍റെ വീട്ടുക്കാരന്‍ ആയി 
വീട്ടുക്കാരന്‍റെ വിരുന്നുക്കാര്‍ പലപ്പോഴും ചാട്ടയും ആയിരുന്നു 
ഇന്നിട്ടും നീ എന്തെ അവനെ ഇറക്കിവിടത്തെ ?
പുഴു അരിച്ച കാല്‍ മുറിച്ചത് പോല്‍ -
അറക്കും ഞാന്‍ എന്നില്‍ നിന്നും..

No comments:

Post a Comment